Skip to main content

Nytt transitboende för ensamkommande flyktingbarn i Ystads kommun

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 17:14 CET

Sociala resursförvaltningen har slutit avtal med företaget Av Egen Kraft AB som ska öppna ett nytt transitboende för ensamkommande flyktingbarn i Snårestad i Ystads kommun.

 Avtalet innebär att Sociala resursförvaltningen får tillgång till 20 platser i ett boende i Snårestad, från den 25 januari 2010. Dessa platser kommer att användas efterhand som behov uppstår.

Tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn är fortsatt hög. Fram tills den 19 januari hade 44 barn anlänt.

- Trycket på våra verksamheter är stort och Malmö stads boenden är fullbelagda. Detta gör att vi måste upphandla platser i transitboenden hos privata aktörer för att hantera situationen. Vi vill inte tvingas till akuta nödlösningar som att placera barn på hotell, säger Annelie Larsson, förvaltningsdirektör på Sociala resursförvaltningen.

Sociala resursförvaltningen har i dagsläget fem boenden för ensamkommande flyktingbarn i egen regi och har tidigare avtal om transitboenden med olika företag i Trelleborg, Svalöv, Svedala och Vellinge kommun. 

I dagsläget är drygt 300 ensamkommande flyktingbarn placerade i transitboenden, antingen i Malmö stads regi, eller som drivs av en privat aktör.

Under 2009 tog Malmö stad emot totalt 701 ensamkommande flyktingbarn – jämfört med 2008 då det kom 391 barn. 

För mer information kontakta:

Annelie Larsson, förvaltningsdirektör, Sociala resursförvaltningen, mobil 0705-253927

Anna Gianuzzi, informationschef (tf), Sociala resursförvaltningen, mobil 0708-397912

 Se även: www.malmo.se/flyktingbarn

Det här är verksamheten för ensamkommande flyktingbarn

Enheten för Ensamkommande flyktingbarn är en kommunövergripande verksamhet som startade hösten 2006, efter förändringen i lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Ändringen innebar att ansvaret för de asylsökande barnen flyttades över från Migrationsverket till Socialtjänsten.

 Sociala resursförvaltningen ansvarar för Malmö stads samordning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Malmö. Idag finns det fem transitboenden i egen regi som tar emot asylsökande ungdomar och erbjuder dessa ett tillfälligt boende. Så snart som möjligt efter ankomsten anvisar Migrationsverket barnet till en kommun som svarar för boende och omsorg under den tid ansökan om asyl prövas. Kostnader i samband med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn står Migrationsverket för. 

Cirka 1400 barn har passerat Malmö sedan det första boendet för ensamkommande flyktingbarn öppnades.