Skip to main content

Ökat stöd till det fria kulturlivet 2014

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 16:46 CET

Den 12 december 2013 tog Kulturstödsutskottet i Malmö beslut om projektstöd inför första delen av 2014. Beslutet innebär ett kraftigt ökat stöd till det fria kulturlivet.

Den 15 oktober var sista ansökningsdag för projektstödsansökningar till Kulturstödet. Ansökningsomgången avsåg projekt som ska genomföras under första delen av 2014 samt de årsbaserade projektstöden. Totalt inkom 123 ansökningar varav 72 beviljades stöd till en summa av 5 770 000 kronor.

–Vi har haft en möjlighet att stödja brett över hela det konstnärliga fältet. Alltifrån etablerade högkvalitativa teatergrupper och livsavgörande filmfestivaler till nya aktörer inom alla olika konstformer, säger kulturnämndens ordförande Daniel Sestrajcic.

De senaste åren har både antalet ansökningar och summan beviljade stöd ökat markant. Sedan 2010 har antalet projektstödsansökningar ökat med 36%. Den totala budgeten för projektstöd har från 2011 till 2014 ökat med 41%, vilket motsvarar 2 519 000 kr mer till det fria kulturlivet.

–Vi har haft som mål att förbättra villkoren för det fria kulturlivet i Malmö. De ekonomiska stödsystemen är helt avgörande för ett dynamiskt och levande kulturliv. Genom att öka projektstödsbudgeten så kraftigt kan både fler få sina projekt godkända och också ett ökat stöd, fortsätter Daniel Sestrajcic.

Kulturstöd för projekt under 2014 kan sökas vid ytterligare tre tillfällen nästa år: 15 januari, 15 april och 15 augusti.

Kulturnämnden tar beslut om den totala kulturstödsbudgeten den 18 december 2013.

Lista på beviljade projektstöd bifogas (PDF).

För ytterligare information kontakta

Daniel Sestrajcic, Kulturnämndens ordförande

daniel.sestrajcic@malmo.se, 0768-51 91 10

Ann Bergström, tf enhetschef, Kulturstödet

ann.bergstrom@malmo.se, 0733-52 90 92


Malmö kulturförvaltning består av sex institutioner: Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadarkivet och Stadsbiblioteket. Enheterna Kulturstöd, Sommarscen Malmö och Kultur för barn och unga ingår i kulturkansliet som är den centrala administrationen för kulturförvaltningen.

Bifogade filer

PDF-dokument