Skip to main content

Ökat verksamhetsstöd till Malmös kulturliv

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 18:15 CET

2014 kommer Malmös kulturliv att få över tre miljoner kr i ökning av de medel som Malmö stad delar ut i stöd till olika aktörer inom kulturområdet. Kulturstödsbudget för 2014 omfattar fördelning av årliga verksamhetsstöd till studieförbund och kulturorganisationer, inkl. resurscentra för konstnärliga utövare.

Kulturstödsbudgeten omfattar vidare anslag för projekt, kulturstipendier och ateljéstipendier, samt Kulturexpressen. Som särskilda poster finns även stöd till verksamhet med regional finansiering samt övriga specialdestinerade stöd.

- Kulturstödet är en viktig injektion och förutsättning för fria kulturlivet att fortsätta utvecklas och skapar möjligheter för olika aktörer att kunna erbjuda kultur till malmöborna, säger Elisabeth Lundgren,
Kulturdirektör.

Det anslag som fördelas till studieförbunden föreslås räknas upp med 2,28 procent och uppgår nu till 17 232 tkr. Stöd till organisationer som ges enligt uppdrag från kommunstyrelsen/fullmäktige till kulturnämnden eller enligt särskilda överenskommelser med andra parter, betecknas som ”specialdestinerat stöd”. Enligt förslaget fördelas totalt 8 695 tkr i specialdestinerade stöd samt preliminärt 2 078 tkr i regionalt finansierat stöd.

Inför 2014 har 44 organisationer ansökt om verksamhetsstöd om sammanlagt ca 37 Mkr (förutom specialdestinerade stöd). I förslaget fördelas 29 840 tkr till 39 kulturorganisationer och resurscentra. I beloppet ingår enligt förslaget även en generell reserv om 485 tkr. Flertalet av de organisationer som fått avslag har möjlighet att få projektstöd.

Mer om Kulturstödsbudgeten

Läs mer om Kulturstödsbudgeten i handlingarna till nämnden som publiceras här.

 

För kommentarer:

Ann Bergström, chef för enheten för Kulturstöd, 0733-52 90 92, ann.bergstrom@malmo.se

Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Daniel Sestrajcic, Ordförande kulturnämnden i Malmö, 0768-519 110, daniel.sestrajcic@malmo.se

 

För ytterligare information:

Dick Fredholm, Kommunikationschef på Kulturförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se

Malmö kulturförvaltning består av sex institutioner: Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadarkivet och Stadsbiblioteket. Enheterna Kulturstöd, Sommarscen Malmö och Kultur för barn och unga ingår i kulturkansliet som är den centrala administrationen för kulturförvaltningen.