Skip to main content

Öppenvårdsmottagning för unga drogmissbrukare i Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 16:15 CET

Ingress:
Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat ingå ett samverkansavtal med Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt avseende inrättandet av en öppenvårdsmottagning för unga missbrukare i Malmö samt att tillsammans med sjukvårdsdistriktet etablera en sådan gemensam öppenvårdsmottagning.

Text:
Målgruppen är ungdomar och unga vuxna upp till 25 år med alkohol och drogmissbruk samt
deras anhöriga och närstående. Meningen är att öppenvårdsmottagningen ska stå till tjänst med information, rådgivning, stödjande samtal och öppenvårdsbehandling av beroendeproblem. Verksamheten ska vara ett komplement och stöd till stadsdelsförvaltningarnas och psykiatrins verksamheter. Verksamheten ska också utveckla metoder för att nå ungdomar och föräldrar från olika etniska grupper i Malmö. För Malmös del kommer verksamheten huvudsakligen att finansieras via ett bidrag från statliga Mobili sering mot narkotika. Under 2004 och 2005 handlar det om en kostnad på sammanlagt närmare 3 miljoner kronor (inklusive bidraget från Mobilisering mot narkotika) för två socionomtjänster samt hälften av lokalkostnaden. Sjukvården ska för sin del ställa upp med 2 heltidsbefattningar som sjuksköterska, en helårsbefattning som socialpedagog, en halv befattning som läkare med specialistkompetens i psykiatri samt en fjärdedels tjänst som läkare med specialkompetens i barn- och ungdomspsykiatri plus hä lften av lokalkostnaden.

- Vi har ett betydande antal unga människor med missbruksproblem i Malmö och det är oerhört viktigt att vi kan erbjuda dem ett lättillgängligt och kvalificerat stöd så att de kan bli av med sitt missbruk och sitt beroende, säger ordföranden i folkhälso- vård och omsorgskommittén, kommunalrådet Birgitta Nilsson (s) i en kommentar. Det är också viktigt att anhöriga och andra närstående kan få stöd och hjälp så att de i sin tur kan stödja ungdomarna.
- Jag ser det här
som ett mycket betydelsefullt led i arbetet med att komma tillrätta med drogproblemen i Malmö och jag ser det också som ett viktigt komplement till det förebyggande arbete som vi på olika sätt bedriver här i stan.
- Ju tidigare insatserna görs, desto bättre och därför är det särskilt angeläget att vi på det här sättet kan rikta åtgärderna just mot de unga missbrukarna och deras anhöriga, säger Birgitta Nilsson.