Skip to main content

Öppet Hus på Malmö Stadsarkiv

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 13:56 CET

Malmö Stadsarkiv bjuder in till Öppet hus på Arkivens Dag den 12 november. Genom att bjuda in till Öppet hus vill Malmö Stadsarkiv väcka intresse för arkivens verksamhet. Visa nya besökare arkivets roll som kulturinstitution och öka kunskapen om arkivens roll som samhällets minne, både för en förfluten tid och för en framtid.

I arkiven finns handlingar som berättar en historia. Här finns myndigheters beslut tillsammans med människors minnen och tankar. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven. Alla har tillgång till informationen oavsett medborgarskap. I stort sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig rättighet som arkiven vill betona under Arkivens dag.

FÖREDRAG

  • En introduktion till släktforskning
  • Databaser på internet
  • Smått och gott! Vad finns i magasinen på Malmö stadsarkiv och vad får jag lov att se?
  • Konst i arkiv, konstiga arkiv
  • Allierade flygare i Malmö

 Se utförligt program i bifogad fil.

Malmö Stadsarkiv finns på Isbergsgata 13. Fri entré.

För ytterligare information kontakta arkivarie Nina Wiklund, 040-10 53 16, 0709-11 64 40 nina.wiklund@malmo.se malmo.se/stadsarkivet

MALMÖ - ÅRETS KULTURKOMMUN 2011