Skip to main content

Över 500 nya bostäder planeras i Västra Hamnen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 14:30 CET

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för 88 nya hyreslägenheter i Västra Hamnen, utmed Västra Varvsgatan, mittemot Kockums Fritid och Skeppets förskola. Lägenheterna kommer att uppföras av NCC men förvaltas av MKB fastighets AB efter slutbesiktning.   

Ett arbete med att ta fram en detaljplan som möjliggör för ytterligare upp till nittio hyresrätter i Västra Hamnen ska också påbörjas. Området i fråga ligger i hörnet av Lilla Varvsgatan och Östra Varvsgatan, i kvarteret Stapelbädden.

Stadsbyggnadsnämnden har också gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att gå ut på samråd med ett förslag till detaljplan som möjliggör bostäder i ett angränsande område. 350 lägenheter och en förskola med plats för 72 barn planeras att uppföra i området som omringas av Stora Varvsgatan, Östra Varvsgatan, Lilla Varvsgatan och Hallenborgs gata, i närheten av Mediegymnasiet. Detaljplanen ger också utrymme för uppförandet av kontorslokaler och ett parkeringshus längs Östra Varvsgatan. 

Sammanlagt finns det alltså planer på att uppföra uppemot 528 bostäder i Västra Hamnen. 

Västra hamnen kompletteras och fylls kontinuerligt på med nya viktiga pusselbitar och här ger vi nu möjlighet att bygga både bostäder och kontor på strategiskt mycket viktiga och centrala punkter i den nya stadsdelen, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande, kommunalrådet Anders Rubin (S).

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende C5, C7, D1)