Skip to main content

Offentliggörande av tävlingen för konstnärlig utsmyckning i Inre hamnen

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2011 17:39 CET

Nu är tävlingen om offentlig konst på Posthusplatsen och Anna Lindhs plats avgjord. Alla tävlingsbidragen visas på Form Design Center i Malmö fram till den 22 januari 2012. I morgon, tisdag den 21 december, offentliggörs vilka de båda vinnande förslagen är. Till offentliggörandet hälsas pressen välkommen.

Från och med onsdagen den 22 december och en månad framåt är utställningen öppen för allmänheten.

Donerade konstverk

Sparbanksstiftelsen Öresund och Malmö Förskönings- och Planteringsförening har var för sig kontaktat Malmö stad för att få möjlighet att bidra till Malmös försköning genom att donera var sitt offentligt konstverk till staden. Därmed utlystes två tävlingar för tio utvalda konstnärer.

Den ena tävlingen avsåg konstnärlig gestaltning av Posthusplatsens ”förplats” och den andra för Anna Lindhs plats. Båda platserna ligger kring Inre hamnen, ett stadsrum som genomgår en genomgripande förändring. Vid platserna ligger några av Malmös viktigaste offentliga byggnader, Centralstationen och det före detta Posthuset på den ena sidan av Inre hamnen och Malmö Högskola och den västra citytunneluppgången på den andra.

Båda platserna ligger vid havet som utgör en av stadens stora tillgångar för ett attraktivt stadsliv och som magnet för kunskapsstadens boende och kontorsarbetsplatser. Här finns också Malmö Högskola som med sina många studenter, lärare och forskare ger dynamik och puls. Området kring Inre Hamnen är ett nav för ett växande Malmö med en ung befolkning och många internationella utblickar. 

Medverkande konstnärer

Efter en omfattande urvalsprocess bjöds följande konstnärer in att delta i tävlingarna.

För Posthusplatsens förplats:

Anthony Cragg, Wuppertal
Lars Englund, Jonstorp
Pia Hedström, Västra Frölunda
Kristina Matousch, Malmö
Mats Olofgörs, Stockholm
Pål Svensson, Göteborg

 Samt för Anna Lindhs plats:

Monika Dennis Larsen, Malmö
Monica Gora, Malmö
Eva Hild, Sparsör
Matti Kallioinen, Stockholm

Tävlingarna startade i juni 2011 och konstnärerna fick ett halvt år på sig innan modeller och skisser skulle lämnas in för bedömning. Nu är tävlingarna avgjorda och redan under våren eller sommaren 2013 beräknas de vinnande verken vara på plats på Posthusplatsens förplats och Anna Lindhs plats.

För mer information

Gunnar Ericson, Malmö stads gatukontor, 0708-341397