Skip to main content

Ogenomtänkt utredning leder till ökade kommunala utgifter

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 13:59 CET

Malmö 2009 12 02

Det är olyckligt att de förändringar som föreslås inom utbildningsväsendet presenteras vid flera olika tillfällen. Detta eftersom det försvårar samordningen och minskar möjligheterna till att överblicka konsekvenserna av förslagen.

Det skriver Malmö stad i ett yttrande till Utbildningsdepartementet som föreslagit en rad ändringar gällande särskilda program och behörighet till yrkesprogram. Malmö stad anser också att den problematik som nämns i utredningen inte stämmer överens med situationen i Malmö, vilket gör utredningen ofullständig.

Överlag ställer sig Malmö stad positiv till flera av de förslag som lagts fram men riktar samtidigt skarp kritik mot en utredning som anses sakna riktlinjer och som måste förtydligast på flera punkter. Malmö stad anser också att flera av de förslag som lagts fram innebär ökade kostnader för kommunen, och menar därför att det är nödvändigt med en noggrann genomgång enligt finansieringsprincipen utifrån utredningens förslag.

Vi har snart nått vägs ände med alla möjliga och omöjliga förslag inom utbildningsväsendet som ska remissbehandlas i en rasande fart, säger Agneta Eriksson, skolkommunalråd (S).

– Det är dags för utbildningsdepartementet att ta ansvar för att presentera en helhetsbild över det utbildningssystem man vill ha genomfört och samtidigt tala om hur alla dessa förslag ska finansieras i slutänden.

 

 Kontaktpersoner

 Agneta Eriksson, 040-34 10 19

Nihad Pasalic, politisk sekreterare, 040-34 10 13 eller 0707-53 78 28

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06 eller 0708-36 40 16