Skip to main content

Om tio år ska bredbandsbehovet vara tillgodosett i hela Malmö

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 16:21 CEST

Det övergripande målet på sikt för utbyggnaden av bredbandsnätet i Malmö, är att samtliga företag, alla hushåll och samtliga arbetsplatser inom den offentliga verksamheten ska få sitt långsiktiga behov av bredbandskapacitet tillgodosett. På tio års sikt ska behovet av bredbandskommunikation vara uppfyllt över hela kommunens yta.

Det slås fast i ett IT-infrastrukturprogram för Malmö stad som har tagits fram av Stadskontoret och som nu har godkänts av kommunstyrelsen. Infrastrukturprogrammet bedöms utgöra ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att uppfylla statens vision om bredband åt alla. Det ska fungera som vägledning för Malmö stads fortsatta verksamhet inom IT-infrastrukturområdet och kommer också att utgöra en väsentlig del av planeringen för etableringen av ett bredbandsnät i hela Skåne.

- Visionen om bredband till alla gäller i allra högsta grad fortfarande och det är viktigt att Malmö stad tar sin del av ansvaret för att den visionen ska förverkligas, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar. Med det här programmet läggs en god grund för det fortsatta arbetet och min förhoppning är att vi ska ha ett nät som täcker hela kommunen inom tio år. Ju snabbare utbyggnaden sker och ju mer omfattande den blir, desto större blir möjligheterna för Malmö att fortsätta sin positiva utveckling och få fler arbetstillfällen i framtiden.