Skip to main content

Områdesprogrammet för ett socialt hållbart Malmö avslutas med erfarenhetskonferens 10 december

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 19:38 CET

På torsdag den 10 december avslutar vi den fem-åriga satsningen på social hållbarhet i Malmö, Områdesprogrammet. Vi ser tillbaka på fem år av utvecklingsarbete i Herrgården, Holma-Kroksbäck, Lindängen, Segevång och Seved. Under dagen, som inleds av kommunfullmäktiges ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, väljer vi tillsammans ut och diskuterar de viktigaste lärdomarna genom seminarier och paneldiskussioner (se programmet i bilaga). Vi står inte vid ett slut, utan i början på något nytt!

Malmö ska vara en trygg och bra stad att leva, bo och arbeta i. Det var utgångspunkten när Områdesprogrammet för ett socialt hållbart Malmö startade 2010. Genom en extra satsning i de fem områden där behoven har varit störst, skulle den sociala hållbarheten i hela Malmö stärkas.

En central tanke i Områdesprogrammet har varit att arbetet ska byggas kring ”fysiska skelett” och ”sociala muskler”. Dialog och involvering har varit centrala begrepp i programmet. Utgångspunkten var att se konkreta utmaningar och möjligheter i respektive område. Många olika aktörer har involverats i att både formulera problem och tänkbara lösningar. Utrymme har funnits för ett prövande och experimenterande arbetssätt där lösningar som fungerar gradvis har skalats upp.

Journalister är välkomna att hänga med hela eller delar av dagen. Alla deltagare kommer att få, en för dagen ny summerande skrift med lärdomar från Områdesprogrammets fem år. Men vi blickar också framåt.

I bifogad bilaga till detta pressmeddelande finner du också konkreta exempel på hur Malmö stad arbetar idag för att öka den sociala hållbarheten i staden på sikt.

Varmt välkommen!

Tid: Torsdag den 10 december, 08.00-16.30 (ink. lunch för den som vill)

Plats: Jubileumsaulan Sus Malmö, Jan Waldenströms gata 1

Kontaktpersoner för mer information:
Susanne Abramsson, utvecklingssekreterare, stadskontoret
070-960 16 98, susanne.abramsson@malmo.se

Lena Englund, kommunikatör
070-2447095, lena.englund@malmo.se