Skip to main content

Omvandlingen av Mobilia-området fortsätter

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 12:15 CEST

Malmö 2010 09 07

En detaljplan med syftet att skapa ett mer blandat stadsområde i kvarteret Mobila har godkänts av stadsbyggnadsnämnden i dag. Omvandlingen är ett led i den pågående utvecklingen av Mobilia. Förutom handelsverksamheter planeras det för inslag av kultur, friskvård, lokaler för utbildning och bostäder. Utöver de 40 lägenheter som tillkommit sedan man gjort om kontorslokaler till bostäder, möjliggör planen för ytterligare 140 nya lägenheter.

– Det nya Mobila som växer fram kommer att bestå av både gamla och nya byggnader, handel, kultur, friskvårdsanläggningar och caféer. Det ger anledningar till att röra sig i området dygnet runt, vilket gör området tryggare, säger Anders Rubin (S), stadsbyggnadskommunalråd.

– Omvandlingen av Mobilia, tillsammans med utvecklingen av områdena både väster och öster om flyttar innerstadsgränsen ytterligare en bit söderut, säger han.

 

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende C1)