Skip to main content

Oomph på Malmö Konstmuseum – om kvinnorna som satte färg på Sverige

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 08:00 CEST

Den 4 juni öppnar Malmö Konstmuseum en utställning om kvinnorna som gjorde revolution i köken, i linneskåpen, i vardagsrummen och i tekoindustrin. Med glas, textil, möbler, mode och radikala idéer om framtidens boende satte de Sverige på den internationella designkartan under mitten av 1950-talet.

Sommarens utställning riktar strålkastaren på de kvinnliga formgivarna. Med glas, textil, keramik och möbler görs ett panorama över åren 1944–64. Under den här perioden slog färgen igenom i formgivningen. Flera kvinnliga formgivare engagerade sig i den alltmer akuta bostadsfrågan och ifrågasatte det traditionellt utformade hemmet. Efter kriget uppstod nya produktionsmöjligheter. Nya vanor krävde nya former och material. Men fortfarande var många dörrar stängda för kvinnliga formgivare.

Vi besöker några platser som berättar om efterkrigstidens mest brännande frågor inom design och form – boutställningen Vi bo i Friluftsstaden i Malmö 1944, H55 i Helsingborg och Triennalen i Milano där flera svenska kvinnliga formgivare får sitt stora internationella genombrott på 1950-talet.

I utställningen presenteras ett trettiotal formgivare, däribland Viola Gråsten, vars tygmönster ”Oomph” gett namn åt utställningen.

Till utställningen publicerar konstmuseet en publikation med nya texter som tillsammans med utställningen kontextualiserar de kvinnliga formgivarnas verksamhet från mitten av 1940-talet till början av 1960-talet. Hur såg deras arbetsvillkor och förutsättningar ut? Och hur förhöll sig formgivarna till tidens progressiva krafter som ville förbättra bostadssituationen och underlätta det arbete som utfördes av kvinnor i hemmet? Skribenter är bland andra Kerstin Wickman, professor em. i design- och konsthantverkshistoria och Jenny von Platen, designskribent. Redaktörer är: Julia Björnberg, intendent Malmö Konstmuseum, Kerstin Wickman och Cecilia Widenheim, chef Malmö Konstmuseum. Publikationen ges ut på förlaget Art & Theory och är formgiven av VarvVarv.

Utställningen är sammanställd av Anna Johansson, intendent Malmö Konstmuseum, Jenny von Platen, Kerstin Wickman och Cecilia Widenheim, chef Malmö Konstmuseum. Den pågår till och med den 4 september.

Medverkande formgivare i Oomph
Ingrid Atterberg, Hertha Bengtson, Karin Björquist, Bohus Stickning, Monica Bratt, Sigrun Bülow-Hübe, Torun Bülow-Hübe, Ibe Dahlquist, Ingrid Dessau, Estrid Ericson, Ulla Ericson Åström, Maud Fredin Fredholm, Katja Geiger, Viola Gråsten, Ingeborg Hammarskjöld-Reiz, Kerstin Hörlin-Holmquist, Lisbet & Gocken Jobs, Lena Larsson, Lisa Larson, Thea Leonhard, Sylvia Leuchovius, Alice Lund, Ingeborg Lundin, Tyra Lundgren, Mona Morales-Schildt, Barbro Nilsson, Signe Persson-Melin, Marianne Richter, Sonna Rosén, Astrid Sampe, Mari Simmulson, Anna-Lisa Thomson, Göta Trägårdh och Marianne Westman

Pressvisning
2 juni klockan 11 på Malmö Konstmuseum
Efter pressvisningen serveras en lunchsallad. Anmälan senast 31 maj till julia.bjornberg@malmo.se

Den feministiska visionen
I samband med Oomph visas "Den feministiska visionen" från 2016 av Helena Olsson. Verket är en videoinstallation som utspelar sig på en fiktiv plats kallad Jungfrulandet och i ett kollektivhus byggt 1940 för yrkesverksamma, ensamstående kvinnor i Stockholm.

För ytterligare information kontakta Johan Björkwall, 0768–78 63 23, johan.bjorkwall@malmo.se eller Anna Johansson, 0734–35 15 66, anna.m.johansson@malmo.se