Skip to main content

Orsak till mångdubbla utbetalningar klarlagd

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 17:44 CEST

Under den gångna veckan har ett antal mottagare av försörjningsstöd erhållit flera utbetalningar av samma belopp. Malmö stad har nu fastställt orsaken till problemet med de mångdubbla utbetalningarna.

Som Malmö stad tidigare meddelat har ett antal mottagare av försörjningsstöd under den gångna veckan erhållit flera utbetalningar av samma belopp.

Problemet som har uppstått i verksamhetssystemet är att en tabell i databasen har haft en fix storlek som har överskridits. Därmed har utförda betalningar inte markerats som verkställda, vilket medfört att vissa av dessa utbetal­ningar upprepats.

Stadsdelsförvaltningarna arbetar nu med att informera samtliga mot­tagare av flera utbetalningar om misstaget och hur återbetalningen ska gå till.

Ytterligare information
Teknisk problematik: Kaj Persson, systemförvaltare, 0706-44 66 86, kaj.persson@malmo.se.
Återbetalning: Birgitta Vilén Johansson, avdelningschef, 0734-34 43 12, birgitta.vilen.johansson@malmo.se.