Skip to main content

På onsdag (ny dag!) blir det trångt i Sege trafikplats

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 17:24 CEST

På onsdag 6 oktober (tidigare planlagt till 4 oktober) är det dags för cirkulationsplatsen i trafikplats Sege - då börjar arbetena som bara lämnar ett körfält i varje riktning öppet för trafik.

Ända fram till januari beräknas arbetena pågå för att säkra grundvattnet från miljöfarliga ämnen vid en eventuell olycka, och för att höja trafiksäkerheten.

Ett par dagar, till den 8 oktober, pågår samtidigt arbeten på Segeviadukten, där trafiken också får samsas om ett körfält i varje riktning.
Här finns alternativa vägar för att undvika köerna!

I CIRKULATIONSPLATSEN kring Segeviadukten och vid av- och påfartsramperna till motorvägen sker ett större arbete hela hösten från den 6 oktober (obs tidigare planerat till 4 oktober).
Här byggs om för bättre trafiksäkerhet samt för att säkra grundvattnet och Sege å från miljö- och hälsofarliga ämnen som k an läcka ut vid en trafikolycka. Dikena tätas så att de farliga ämnena ska rinna längs diket och vidare ner i en tät damm, där de kan sugas upp och tas om hand.
Starka räcken sätts upp längs körbanorna för att klara avåkningar. Körbanan breddas samtidigt för att ge plats åt ytterligare ett körfält på en sträcka av 300 meter i Inre Ringvägen från cirkulationsplatsen mot Västkustvägen.

AVSTÄNGNING STARTAR: onsdag 6 oktober kl 06.00
BERÄKNAS PÅGÅ: till januari 2005
ALTERNATIV VÄG: väg 11 –
Yttre Ringvägen. Personbilar till hamnen bör välja Lundavägen – Sjölundaviadukten.

SEGEVIADUKTEN får en jämnare vägbana genom bland annat ny asfaltbeläggning och reparation av fogarna på bron. En brohalva i taget stängs och trafiken i bägge riktningar får samsas om andra halvan.
AVSTÄNGNING PÅGÅR TILL: den 8 oktober (startade 26/9) ALTERNATIV VÄG: Västkustvägen eller väg 11 – Yttre Ringvägen.

Tåg är givetvis ett annat alternativ, om man har möjlighet till det.

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ombyggnaderna: Olof Björck, Gatukontoret, tel 040-34 14 47, 0708-21 29 89
Trafikavstängningar: Ulf Kroon, Gatukontoret, tel 040-34 13 56, 0708-34 13 56