Skip to main content

Pågatågstrafik på Malmöringen

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 16:30 CET

Malmö 2010 02 03

Nu är det klart med ett nytt avtal mellan Skånetrafiken och Malmö stad som möjliggör för Pågatågstrafik på Malmöringen. Avtalet innebär att Kontinentalbanan kommer att kunna trafikeras av Pågatåg i en ring: Malmö C – Kontinentalbanan – Öresundsbanan – Citytunneln – Malmö C.

Tanken är att tågen ska kunna börja trafikera banan från och med december 2011.

Malmöringen kommer att trafikeras av dubbelriktad Pågatågstrafik med stationer vid Malmö C, Östervärn, Persborg, Svågertorp, Hyllie och Triangeln. Det planeras också för en ny station i Rosengård som på sikt är tänkt att ersätta Persborg. Eventuellt kan det bli aktuellt med en framtida station i Fosie.

– Pågatågstrafik på Kontinentalbanan är angeläget eftersom det gör att också östra Malmö integreras i tågsystemet. Malmöringen kommer dessutom att skapa goda förutsättningar för att vi ska kunna förtäta och bygga ut Malmös östra delar med bostäder och verksamheter i stationsnära lägen, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande (S).

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16

 

(Ärende 23)