Skip to main content

Papperslösa får tillgång till Malmös bibliotek

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 16:31 CEST

Kulturnämnden i Malmö beslutade på torsdagens möte att ge papperslösa möjlighet till lånekort på Malmö stads bibliotek. De kommunala målsättningarna och uppdragen är att Malmös stads folkbibliotek ska ge fri och jämlik tillgång till information och upplevelser och att det är användarnas behov som ska vara utgångspunkten för biblioteksarbetet. 

För att göra det möjligt för papperslösa att få lånekort på mer lika villkor som andra låntagare, föreslås att en speciell, tidsbegränsad överenskommelse kan träffas som ger papperslösa tillgång till ett lånekort med sex månaders giltighetstid. Respektive biblioteks adress används som låntagarens adress, tillsammans med låntagarens e-postadress. Giltighetstiden för kortet kan vid behov förlängas.

– Detta lånekort är en viktig symbol för många som saknar papper på sitt existensberättigande. Dessutom har många papperslösa ett stort informationsbehov som biblioteken kan stilla. Kulturen kan aldrig ha till uppgift att göra skillnad på folk utifrån deras legala status. Tillgången till kultur och information är en grundläggande rättighet och den vill vi slå vakt om i Malmö, säger Hanna Thomé (V), kulturkommunalråd.

– Dagens beslut är självklart och viktigt och ett led i att förbättra papperslösas situation i Malmö. Här erbjuder vi papperslösa förskola och skola, och även papperslösa omfattas av vårt kvinnofridsarbete, säger hon.

För mer info, kontakta:

Hanna Thomé, 0709-13 46 61

Hanna Gedin, presskontakt, 0768-68 61 24