Skip to main content

peppar, peppar

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 11:04 CEST

På fredag den 1 oktober är det äldredag i Malmö (internationellt utlyst av FN) och våra stadsdelar kommer att ha många olika aktiviteter för seniora medborgares säkerhet. Peppar, peppar, kallas dagen.

Syfte: Att minska olycksfallen bland äldre.

Äldre är överrepresenterade i olycksstatistiken inom flera områden, främst då det gäller olyckor i hemmet. Malmö uppmärksammar det med att genomföra aktiviteter vid de olika mötesplatserna i våra stadsdelar.

Aktiviteter den 1 oktober
Dagen ska bjuda både på information och aktiviteter i samverkan med föreningsliv och räddningstjänsten Syd.

Friskis och svettis kommer att ha gratis prova-på-seniorjympa hela veckan. Räddningstjänsten Syd ska vara ute på stan med information om säkerhet i hemmet och möjlighet att prova på hur en brandsläckare fungerar eller hur man släcker en klädbrand på en person. Det kommer vara tipspromenader, fixartjänsten berättar vad de kan hjälpa till med, civilförsvarsförbundet ger en utbildning om trygghet och säkerhet, rullatorservice finns vid konserthuset, trygghetsboendet har öppet hus, mm. Och några av Malmös pensionärsföreningar passar också på att locka med tillfällen till social samvaro.

För att se mer exakt vad som händer på mötesplatserna gå då in på respektive stadsdel och se programmet. Länk http://www.malmo.se/Medborgare/Omsorg-vard--stod.html

Mer information om den internationella äldredagen finns även på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, http://www.msb.se/pepparpeppar

Kontaktpersoner samordning av äldredagen i Malmö:

Peo Klang, trygghetssamordnare stadskontoret
E-post: peo.klang@malmo.se Telefon: 040-34 28 24
Ilona Holmgren, utredningssekreterare stadskontoret
E-post: ilona.holmgren@malmo.se Telefon: 040-34 77 84

Pressansvarig Anna Scholtz, informatör stadskontoret, 0705-35 53 17