Skip to main content

Plan för 600 nya bostäder i Fortuna och Hemgården

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 16:11 CEST

Kommunstyrelsen har beslutat godkänna en översiktsplan för området Fortuna och Hemgården som underlag för samråd. Området, som är beläget mellan Toftanäs industriområde och yttre Ringvägen, föreslås få cirka 600 bostäder.

Det handlar huvudsakligen om småhus, men planen inrymmer även plats för ungdomsbostäder, äldreboende och flerfamiljshus. Med en utbyggnadstakt
på 30 lägenheter om året beräknas området vara fullt utbyggt om cirka 20 år.

- Den nya översiktsplanen för Fortuna och Hemgården ska ses som ett viktigt led i arbetet på att ytterligare förstärka Malmös attraktivitet som bostadsort, säger kommunalrådet Anders Rubin (s). Eftersom vi räknar med att den positiva utvecklingen av Malmö fortsätter så måste vi hålla en god beredskap för att möta den efterfrågan på olika slag av bostäder som en sådan utveckling för med sig. Klarar vi inte att uppfyll a de behov av nya bostäder som finns så riskerar vi att den positiva utvecklingen bryts. Det nu presenterade förslaget syftar till att åstadkomma ett attraktivt boende i en trygg, säker och trivsam miljö och det är min uppfattning att man har lyckats bra med den målsättningen. Sedan får vi se vad samrådet ger för resultat och vilken inverkan det får på det slutliga förslaget.