Skip to main content

​Plan för gröna och blå miljöer stärker Malmöbornas hälsa och tar tillvara på stadens biologiska mångfald

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2019 15:44 CET

Stadsbyggnadsnämnden har i dag antagit ”Plan för Malmös gröna och blåa miljöer” som tar ett samlat grepp kring frågor som rör stadens parker, naturområden, kust och hav. Planen pekar ut det fortsatta arbetet med att skapa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad med avstamp i ekosystemet och den biologiska mångfalden.

Planen ska ligga till grund för en klimatanpassning av staden, stärka den biologiska mångfalden, främja Malmöbornas hälsa och välbefinnande och stärka invånarnas delaktighet. Arbetet är övergripande och ska genomföras av flera av stadens förvaltningar tillsammans. Det handlar bland annat om att öka tillgängligheten till parker och naturområden, stärka vattnets rekreationsvärde, plantera träd och anlägga gröna skolgårdar.

Ärendet kommer att hanteras av kommunfullmäktige efter sommaren.

– Parker, naturområden, kust och hav är viktiga platser för våra möjligheter att aktivera oss, att koppla av och att umgås med varandra, men mildrar också konsekvenserna av klimatförändringar och gör Malmö till en attraktiv stad. Planen är också en viktig pusselbit i stadens arbete med att nå de högt ställda målen i Agenda 2030, säger Sofia Heden (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– I och med den plan som nämnden idag har tagit så tydliggör vi att Malmö ska vara en trivsam stad att både bo, leva i och besöka, samtidigt som vi planerar miljömässigt hållbart, säger Lars Hellström (L), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.


Kontaktpersoner

Sofia Hedén, 0703-56 41 68

Lars Hellström, 0768-20 70 80

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

Christoffer Karlsson, politisk sekreterare (L), 0734-16 64 97


(Ärende 14)