Skip to main content

Plan för upp till 860 nya bostäder i området mellan mässhallarna och Stapelbäddsparken

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 16:02 CEST

 

Området öster om Varvsparken och mässhallarna (omedelbart väster om Stapelbäddsparken) i den centrala delen av Västra hamnen i Malmö kommer att bebyggas med mellan 700 och 860 nya lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter.

Detta enligt den detaljplan för området som nu har godtagits av stadsbyggnadsnämnden.

Planen medger, förutom bostäder, också en utbyggnad med kontor och vårdanläggningar och mot gatorna kommer det att finnas utrymme för olika centrumfunktioner som exempelvis butiker och serveringar i husens båda nedre våningar.

Planen har utformats med två alternativ, med och utan skola. Skälet till att man arbetar med två alternativ är att det finns olika lösningar på var i Västra hamnen den skola ska placeras som måste till när stadsdelen är helt utbyggd.

Alternativet med skola innehåller drygt 160 färre lägenheter än alternativet utan skola.

- Med den här utbyggnaden skapas en närmare kontakt mellan Bo01-området i väster och Stora Varvsgatan. Vi får därmed en mer fullständig och odelad stadsbild i området, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande kommunalrådet Anders Rubin (s).

- Det här är ett av de mest attraktiva områdena i Malmö och det är viktigt att vi kan erbjuda både bostadsrätter och hyresrätter för att ge så många som möjligt chansen att bosätta sig här, säger han.

Kontaktperson

Anders Rubin 070636 26 77