Skip to main content

Plan klar för första etappen av Lokala Hyllie

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 12:15 CEST

Malmö 2010 09 07

Stadsbyggnadsnämnden har i dag godkänt detaljplanen för första etappen av det ”lokala Hyllie”, en del av den nya stadsdelen som kommer att bli boendemiljö för många Malmöbor i framtiden. Planen möjliggör för omkring 1700 lägenheter, butiker, förskola, torg och lekpark och omfattar området längs den öst-västliga gatan i stadsdelen, som är den centrala länk som kommer att förbinda Stationstorget och Boulevarden i väster med Pildammsvägen i Öster.

Den öst-västliga gatan har ännu inte fått något namn, men föreslås heta Hyllie allé på grund av de fyra trädrader som kommer att kanta gatan så småningom.

Det lokala Hyllie kommer att omfatta ytterligare fyra utbyggnadsetapper på ömse sidor om den nu aktuella etappen, samt i anslutning till Citytunnelstationen i väster.

– Malmö Arena, den kommande Point Hyllie och Emporia bidrar till att göra Hyllie till ett profilområde i Öresundsregionen. Med de här planerna för bostäder blir området ännu mer en kärna för södra Malmö. Dessutom gör Citytunnelns öppnande att Hyllie får en unik regional och internationell tillgänglighet, säger Anders Rubin (S), stadsbyggnadskommunalråd.

 

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende C2)