Skip to main content

Planer på fler bostäder i området Västra Dockan

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 13:07 CEST

Malmö 2010 09 30

Markparkeringen som i dag omger Kockums trekantiga kontorsbyggnad Gängtappen, belägen intill Stapelbäddparken, är tänkt att bebyggas med över 400 bostäder, förskola, kontor och en park. Stadsbyggnadsnämnden antog i dag en detaljplan för området som ska göra planerna möjliga. Syftet är vidareutveckla Västra Dockan och göra området till en attraktiv, hållbar och blandad stadsdel.

– Med de här planerna fortsätter vi förändringen av Västra Hamnen från hamn- och industriområde till en attraktiv och hållbar stadsdel med hög miljöprofil, säger Anders Rubin (S), stadsbyggnadskommunalråd.

– Samtidigt gör vi Västra Hamnen alltmer innerstadsmässig med bilar i parkeringshus och högt markutnyttjande, säger han.

 

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77 

(Ärende C5)