Skip to main content

Policy för Hållbar utveckling och mat tilldelas 600 000 kronor

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 16:45 CET

Malmö 2010 02 03

Kommunstyrelsen har beslutat att tilldela miljönämnden 600 000 kronor för att vidareutveckla den policy, kallad ”Hållbar utveckling och mat”, som inleddes förra året. Under 2010 kommer arbetet med policyn att gå in i en ny fas. Bland annat ska det göras en beräkning av den klimatpåverkan som Malmö stads livsmedelsinköp medför, för att på så vis få ett utgångsvärde på växthusgasutsläppen. 

Malmö stads policy för Hållbar utveckling och mat ska utgöra ett stöd för verksamheterna vid upphandlingen av mat så att det görs på ett bra och hållbart sätt. Arbetet med policyn bedrivs i samverkan med berörda kommunala förvaltningar och representanter från näringslivet och samhället i övrigt. 

– Maten vi köper in spelar stor roll för Malmö stads hållbara utveckling och hur maten produceras och vad som konsumeras är viktiga frågor för kommunen. Arbetet med policyn hjälper oss att bli mer klimatsmarta, mer ekonomiska i vår hushållning, och bidrar samtidigt till att säkra kvaliteten långsiktigt, säger Lari Pitkä-Kangas, stadsekologikommunalråd (MP).

Kontaktpersoner

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Karolina Skog, politisk sekreterare, 040-34 47 05

Åsa Waldemarsson, 040-34 11 06, 0708-36 40 16

 

(Ärende 33)