Skip to main content

Politisk enighet med näringslivet om ambitionen att satsa på unik arbetsmarknadsinsats för unga!

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 10:52 CEST

Under ett år har Malmö stads tjänstemän genomfört en förstudie för att undersöka möjligheterna att efter dansk modell starta en träningsskola för arbetsmarknadsutbildning, TAMU. I Danmark har skolmodellen drivits och utvecklats i 30 år och har för målgruppen, ungdomar som inte kan slutföra skolan eller ta en vanlig arbetsmarknadsinsats, varit en succé. Efter 3 år har 82 procent av de danska ungdomarna gått vidare till jobb eller utbildning. 

Utbildningen är på 34 veckor och ger ungdomarna både socialkompetens och yrkeskompetens. Yrkesutbildningsdelens innehåll bestäms av näringslivet och fackförbunden, det gör att den hela tiden är relevant för att få jobb efteråt.

För att locka ungdomarna till skolan, ungdomar som ofta är skoltrötta eller brottas med annan problematik, erbjuder man en hög studieersättning. En ersättning som dock är villkorad. Man ska sköta tider och arbetsuppgifter, genomföra alla moment i utbildningen annars får man avdrag på ersättningen. Utbildningen är så likt ett arbete som möjligt fast i skolmiljö.

Förstudien visar hur Malmö kan göra för att förverkliga en TAMU-skola även här, i så fall den första i Sverige. Hela förstudien kommer att presenteras för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i slutet av september, men redan nu innan valet så finns det en bred politisk samstämmighet tillsammans med näringslivet om ambitionen att förverkliga den första TAMU-skolan i Sverige.

– TAMU kan bli en av de viktigaste investeringar vi gör för de Malmöungdomar som står längst bort från arbetsmarknaden, som har tappat tron på samhället och allra värst, på sin egen förmåga. Men för att den ska bli verklighet krävs politisk enighet och ett engagerat näringsliv. Jag är väldigt glad att vi når varandra över partigränserna och tillsammans med näringslivet kan dela visionen om ett TAMU Malmö, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknad.

– Det här är ett koncept som på allvar fångar upp ungdomar så att de blir delaktiga och känner att de på ett meningsfullt sätt bidrar till samhällsbygget. Framgångsfaktorn är att TAMU är direkt kopplat till det lokala näringslivet vilket i förlängningen ökar sannolikheten för riktiga och varaktiga jobb. I vårt Malmö ska ingen lämnas utanför och jag har stor tilltro till att TAMU kan stärka både individer och Malmö, säger Stefan Lindhe (M), oppositionsråd.

– Jag tror på idén, och är positiv till den. Jag går nu vidare och undersöker möjligheterna med näringslivet, säger Dan Olofsson, ordförande Uppstart Malmö.

– TAMU har gennem 4 årtier i Danmark uddannet elever som det traditionelle uddannelsessystem ikke har kunnet give kompetencer til at fastholde arbejde og uddannelse. På konsekvenspædagogisk grundlag gennemfører eleverne en praktisk tilrettelagt uddannelse, hvor den social læring er vægtet ligeså højt den faglige. Eleverne, der lykkes i TAMU har en højere fastholdelsesgrad efterfølgende på arbejdsmarkedet. I 2014 er 82 % af de færdigeuddannede TAMU-elever gået i arbejde eller videregående kompetencegivende uddannelse, säger Peter Staun Kastholm, direktør for TAMU.

Kontaktpersoner:

Andreas Schönström, 0709-11 68 97

Stefan Lindhe, 0706-37 12 33

Peter Staun Kastholm, +45 26 74 99 87