This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Politisk styrgrupp gör ekonomisk översyn av arbetet med att bygga kongressanläggning, konserthus och hotell

Malmö 2011 06 15

En politisk styrgrupp inrättas för att göra en ekonomisk översyn av arbetet med att uppföra en kongressanläggning, ett konserthus och ett hotell i Malmö. Senast i september ska gruppen presentera en rapport med förslag på hur kostnaderna för uppförandet kan minska, eller intäkterna öka.

En lägesrapport visar att lokalkostnaderna för konserthuset kan komma att bli motsvarande 60 miljoner kronor per år, att jämföra med den ekonomiska ramen om 49 miljoner kronor. Med risk för att överskrida den ram som kommunfullmäktige beslutat om genomförs en ekonomisk översyn av hela projektet, där de prioriteringar som görs måste baseras på politiskt väl förankrade bedömningar.

– Styrgruppen består av fem ordinarie ledamöter. Utöver dessa kommer vi att erbjuda de övriga partierna som har ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen att adjungera en person från varje parti, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 3)

Ämnen

RegionerPresskontakt