Skip to main content

Politiska kommentarer om grundskoleförvaltningens nya riktlinjer för skolplacering

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 14:07 CET

Läsåret 2018/2019 inför grundskoleförvaltningen nya riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och årskurs 1–9 på de kommunala grundskolorna i Malmö stad. Beslutet fattades av grundskolenämnden den 22 februari 2017.

Eftersom befolkningstillväxten i Malmö har varit väldigt kraftig de senaste åren har det blivit vanligare att alla barn inte fått plats på sin hemskola. Nu införs istället ett system som bygger på att alla föräldrar måste göra ett aktivt val för deras barns skolplacering.

De nya riktlinjerna bygger på principen om relativ närhet som används för att bestämma förtur när antalet platser på en skola inte räcker till alla som har sökt. Det här innebär att skolornas upptagningsområden avskaffas.

De nya riktlinjerna för skolplacering gäller barn som ska börja i förskoleklass, barn i årskurs 1–9 som inte redan går i skolan i Malmö och barn som vill byta skola.

Det nya systemet gör att besluten kring skolplacering sker på objektiv, sakligt och ett icke-diskriminerande sätt efter valfrihets- och närhetsprinciper.

Syskonförturen behålls för antagning till förskoleklass eller årskurs 1–3, men gäller enbart om eleven har syskon från förskoleklass till årskurs 3 i den aktuella skolan.

De nya riktlinjerna införs läsåret 2018/2019 och börjar gälla i samband med ansökningsperioden i början av 2018.

-Med dessa förändringar säkerställer vi att alla behandlas lika och att lagens intentioner med möjligheter för alla föräldrar att välja också blir verklighet. Vår ambition är att alla föräldrar och barn så långt det är möjligt ska få gå på den skola man önskar, säger ordförande i Grundskolenämnden Anders Rubin (S).

- Detta system är rättvisare för grundskoleelever i det växande Malmö. Systemet tar både hänsyn till önskemål om placering och att den elev som är mest berättigad får platsen. En annan fördel med denna förändring innebär att vi minskar rektorers administrativa arbetsbörda. säger vice ordförande i Grundskolenämnden Johanna Öfverbeck (MP). 

Kontakt

Anders Rubin, 0706-36 26 77
Johanna Öfverbeck, 0709-948693