Skip to main content

Positiv utveckling för Rosengårdsskolans tidigare elever

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 13:00 CEST

En genomgång av betygen för de elever som gick i årskurs sju när Rosengårdsskolan lades ner vårterminen 2013 visar en positiv utveckling. Andelen gymnasiebehöriga och elever som nått målen i alla ämnen har ökat kraftigt för årskullen som nu gått ut grundskolan.

Även en sammanställning av betygen efter årets sommarskola i Malmö visar att fler malmöelever lämnar skolan med godkända betyg.


Positiv utveckling för Rosengårdsskolans tidigare elever

Vårterminen 2013 beslutade dåvarande stadsdelsfullmäktige i Rosengård att lägga ner högstadiet på Rosengårdsskolan eftersom skolan dragits med problem med bland annat för låg måluppfyllelse för eleverna under en längre tid. Eleverna erbjöds plats på andra skolor runt om i Malmö. Eleverna som då gick i årskurs sju har i år gått ut årskurs nio och grundskoleförvaltningens uppföljning av elevernas gymnasiebehörighet och meritvärde visar på en klar förbättring. Andelen gymnasiebehöriga i årskullen var vårterminen 2013 endast 24 % - två år senare var 50 % av eleverna gymnasiebehöriga. Även andelen elever som fått godkänt i alla ämnen har stigit- från 12 % 2013 till 34 % i år.

- Jag är glad att det går bra för de är eleverna. Utvecklingen av deras betyg bekräftar att det var rätt beslut att lägga ner högstadiet, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

På avdelningen Pedagogisk Inspiration i Malmö pågår en undersökning med syftet att kartlägga elevernas egna uppfattningar om att byta skola. Den undersökningen väntas bli klar i höst. 

- Majoriteten av eleverna på skolan var positiva till nedläggningen, men vi vet också att vissa upplevde bytet av skola som jobbigt och det har jag all respekt för, säger Anders Malmquist.

Sommarskolan har gjort fler elever behöriga

Sommaren 2015 erbjöd 22 grundskolor i Malmö sommarskola till elever som gått ut årskurs nio. Grundskoleförvaltningens genomgång av hur sommarskolan påverkat betygsutvecklingen är nu färdig och visar på goda resultat. Andelen med gymnasiebehörighet har stigit från 75,5 % vid vårterminens slut till 78,1 % efter avslutad sommarskola. Även det genomsnittliga meritvärdet har ökat och andelen som nått målen i alla ämnen.

- Återigen ger sommarskolan fler elever chansen att få gå gymnasiet. Det är något vi vet är väldigt viktigt för deras framtid, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.


Mer information:
Anders Malmquist, direktör i grundskoleförvaltningen, 0708-54 02 08
Kajsa Sigvardsson, pressansvarig kommunikatör, 0708-80 94 51