Skip to main content

​Positivt ekonomiskt resultat för Malmö stad 2016

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 16:31 CET

Årets andra utfallsprognos visar att det prognostiserade resultatet för Malmö stads ekonomi 2016 uppgår till 667 miljoner kronor, vilket är 425 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet. Det framgår av den rapport som kommunstyrelsen tog del av på onsdagen.

Anledningarna till att det prognostiserade överskottet ökat med 136 miljoner kronor sedan delårsrapporten presenterades i oktober är framförallt högre skatteintäkter, inkomster från fastighetsförsäljningar och att flera nämnder redovisar ett högre överskott än tidigare. Nämnderna som prognostiserar överskott är bland annat de pedagogiska nämnderna, sociala resursnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden. Underskott prognostiseras bland annat för flera av stadsområdesnämnderna, inom ekonomiskt bistånd och för hemlösheten. Stadsområdesnämnd Norr prognostiserar ett nollresultat.

Det förväntade resultatet innebär att Malmö stads ekonomi anses vara hållbar och att man uppfyller det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans.

– Överskottet i ekonomin ger oss bättre förutsättningar inför de kommande åren. Nästa år har vi också en ny organisation på plats för att på ett ännu bättre sätt ta oss an Malmös utmaningar inom vård- och omsorg, samt med arbetslöshet och hemlöshet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– För att kunna bygga en socialt och ekologiskt hållbar stad krävs också en hållbarhet i ekonomin. Ett starkt resultat i år ger oss goda förutsättningar att investera framåt, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 48)