Skip to main content

Preliminär intagning till gymnasieskolan

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 09:35 CEST

Den preliminära intagningen till nationella och specialutformade program på de kommunala gymnasieskolorna i Malmö är nu klar. Likaså intagningen till de fristående gymnasieskolor vars intagning sköts av Gymnasieintagningen i Malmö.

Till nyheterna hör en satsning på idrottsprogram som ska ha det mesta av sin undervisning på Swedbank stadion. Det gäller Specialutformat Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogram med idrotts- och idrottsledarinriktning från Malmö latinskola och en klass vardera av Samhällsvetenskapsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet från Malmö Borgarskola.

Flera nya fristående skolor startar i Malmö till hösten och några av de som redan finns startar nya program. Information om alla gymnasieskolor och programutbudet finns på www.malmo.se.

Mer än 3 200 elever har fått plats på någon av gymnasieskolorna. De behöriga Malmöelever som inte fått någon plats alls är cirka 50, vilket är färre än tidigare år. Det finns dock mer än 1 000 lediga platser men då på andra program eller skolor än dessa elever sökt.

Antalet sökande till de studieförberedande programmen, t ex Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet ökar. Motsvarande minskning finns på flera av de yrkesförberedande programmen, t ex Fordonsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet.

Den preliminära intagningen är precis som den heter – preliminär. Den är till för att skolorna ska kunna forma sin organisation efter de sökandes förstahandsval och för att de sökande ska få en preliminär information vilket program som meritvärdet räcker till.

Före den slutliga intagningen i början av juni finns en omvalsperiod och många av de sökande får i juni sitt slutbetyg från år 9. Detta påverkar intagningen så det är inte säkert att fördelningen av platser ser likadan ut i juli.

Intagning av obehöriga elever till individuella program görs först i juli.

De sökande kan från och med den 6 april se sitt preliminära intagningsresultat på www.gymnasieansokan.se. Preliminära meritvärden redovisas i bifogat dokument.

/Gymnasieintagningen

Ann-Sofie Nordh

040-34 21 41 / 0733-34 20 80 ann-sofie.nordh@malmo.se

Bifogade filer

Word-dokument