Skip to main content

​Pressad arbetssituation när handläggare skickade brev till fel mottagare

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2017 15:01 CEST

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har genomfört en utredning enligt lex Sarah, och denna skickas till IVO (Inspektionen för Vård och omsorg). (foto: Örjan Eskengren)

En handläggare skulle administrera begäranden om att ta del av journalanteckningar i två olika ärenden samtidigt. Av misstag skickades uppgifter om ett barn till ett annat barns förälder. Misstaget upptäcktes då en förälder i mitten av mars lämnade in klagomål om att ha fått handlingar kring ett annat barn skickat till sig.

Journalanteckningen som skickade till fel mottagare innehöll flertalet känsliga uppgifter om barnet och dess familj.

I princip har förvaltningen brustit i att upprätthålla integritetsskyddet för personuppgifter då uppgifter om klienters privata situation av misstag lämnades ut till tredje part.

Handläggaren begick felet i och med att utskriften med uppgifterna lades i fel kuvert. Utredaren av incidenten bedömer att handläggaren påverkats av sin och arbetsgruppens mycket pressade arbetssituation.Sektionschefen beskriver att sektionen var hårt belastad vid tiden för händelsen.

En ny utredningssektion på enhet barn och familj tillskapades för att öka ledartätheten och för att på så sätt förbättra möjligheten till handledning och introduktion från chef. Likaså förbättras kontrollen över verksamheten, vilket kan hjälpa till att motverka denna typ av händelser.

För ytterligare information kontakta

Catharina Finne
Enhetschef
Barn och familj
Socialtjänst Innerstaden
catharina.finne@malmo.se
0709 - 61 53 75

Pressmeddelandet skickades av

Örjan Eskengren
Medieansvarig
Kommunikationsavdelningen
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
orjan.eskengren@malmo.se
076-623 69 54