Skip to main content

Pressinbjudan: Första halvåret för grundskolenämnden

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 09:12 CET

Den 1 juli 2013 trädde Malmö stads nya organisation i kraft. På onsdag den 18 december hålls det sjätte och årets sista möte i grundskolenämnden.

Under detta första halvår har grundskolenämnden bland annat infört ett nytt karriärsteg för lärare, förstelärare, för att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet i grundskolan i Malmö stad. Inlett samarbete med de andra nämnderna inom skolväsendet i Malmö stad och stadsområdena i syfte att stödja samordningen. Godkänt en ny resursfördelningsmodell för grundskole- och fritidshemsverksamheten.

På dagordningen den 18 december bland annat: Internbudget 2014, Grundskoleförvaltningens arbete med antidiskriminering, Förslag till ersättningsmodell för resursfördelning till Malmös kommunala och fristående skolor och Utredning om skolplacering.

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten, men media bjuds in till en pressträff direkt efter mötet. Ingen föranmälan krävs.

Tid: Onsdag 18 december, kl 14.00
Plats: Rönnen, Rönnblomsgatan 6 B, konferensrum E-01 
 

Mer information:
Anders Rubin (S), ordförande i grundskolenämnden, 040-34 10 09, 0706-36 26 77
Anders Malmquist, direktör i grundskoleförvaltningen, 0708-54 02 08
Bitte Almqvist, kommunikatör i grundskoleförvaltningen, 0707-34 78 20