Skip to main content

Pressinbjudan: Kulturministern deltar på konferens om romsk inkludering

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 09:35 CET

Onsdag den 16 december anordnar Romskt informations- och kunskapscenter en heldagskonferens om romsk inkludering. Bland deltagarna finns kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och tidigare integrationsministern Erik Ullenhag.

Utifrån regeringens tjugoåriga strategi för romsk inkludering 2012-2032 utsågs Malmö till en av fem pilotkommuner skulle visa på goda exempel, bygga strukturer och ta fram långsiktiga lösningar för romsk inkludering. På konferensen presenteras arbetet som bedrivits i Malmö under pilotverksamhetens första fyra år.

– Jag hoppas att konferensen ska öka förståelsen för att det krävs kontinuitet, stabilitet och institutionell förankring för att säkerställa romsk inkludering, säger Mujo Halilovic, verksamhetschef på Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC).

Han är glad över att både Alice Bah Kuhnke och Erik Ullenhag kommer att medverka under dagen.

– Deras närvaro framhåller Malmö stads arbete för att öka romsk delaktighet i samhället. Det signalerar även vikten av att arbeta med minoritets- och mänskliga rättighetsfrågor i dagens Malmö, Sverige och omvärld, säger Mujo Halilovic.

Datum: 16 december 2015

Tid: 9.00-16.30

Plats: Malmö Live kongress, Dag Hammarskjölds torg 2

Program

08.30  Kaffe och smörgås
09.00  Inledning
09.10  Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson Folkpartiet
09.45  Presentation av RIKC och pilotverksamheten
10.45  Paus
11.00  Insatser och samverkan inom pilotverksamheten
12.30  Lunch
13.30  Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
14.15  Norma Montesino, docent Lunds universitet
14.45  Paus
15.00  Panelsamtal: Romska röster
15.45  Musik av Hans Caldaras
16.15  Avslutande ord av Nils Karlsson kommunalråd Malmö stad (MP)
16.30  Slut

Kontakt:
Marian Wydow, projektledare, RIKC, 0705-10 69 28

Utsänt av:
Lotta Narvehed, kommunikatör, 0708-71 06 76

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) är en kommunal verksamhet som arbetar för att öka romsk delaktighet och inflytande i samhället. Centrets arbete riktar sig i lika stor utsträckning till den romska befolkningen som till majoritetssamhället. Läs mer: malmo.se/rikc