Skip to main content

Pressinbjudan: Malmö stad uppmärksammar våld mot kvinnor

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 07:45 CET

Sara Olsson, regionkoordinator mot människohandel syd, Lisa Green, regionkoordinator mot människohandel syd, Ann-Helen Westerdahl, projektledare och Margot Olsson, kvinnofridssamordnare

Mäns våld mot kvinnor erkänns i dag som en kränkning av de mänskliga rättigheterna, ett globalt samhällsproblem och ett allvarligt folkhälsoproblem. Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Malmö stad arbetar på flera sätt för våldsutsatta kvinnor och uppmärksammar dagen med föreläsningar och konferens.

– Det är viktigt för oss att uppmärksamma dagen då våld mot kvinnor är väldigt utbrett. WHO gjorde en undersökning för ett par år sedan som visar att mer än en tredjedel av alla kvinnor i världen blir utsatta för systematiskt partnervåld eller sexuellt våld. Våldet mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa, säger Malmö stads kvinnofridssamordnare Margot Olsson.

Malmö stad har sedan 2013 uppmärksammat dagen på olika sätt. I år hålls bland annat en föreläsning med fokus på särskilt utsatta grupper:

– Vår huvudföreläsare Wiveca Holst pratar om våld riktat mot äldre och personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Jag kommer också att presentera de resultat som framkom i den rapport som jag arbetat med och som handlar om möjligheter och begränsningar att upptäcka våld i nära relation inom vård- och omsorgsarbetet, berättar projektledare Ann-Helen Westerdahl.

Även Mika Malmö uppmärksammar dagen genom att tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Noomi hålla en konferens om prostitution och människohandel. Syftet med konferensen är att presentera konkreta arbetsmetoder för yrkesverksamma som de kan använda i arbetet med att ge stöd och skydd till brottsutsatta:

– Vi vill ge andra aktörer i vår region kunskap om hur man kan synliggöra personer som är brottsutsatta och som befinner sig i prostitution. Det är stor efterfrågan på mer kunskap inom området. Majoriteten av de ärenden vi arbetar med på Mika Malmö handlar om våld i nära relation, berättar Lisa Green, regionkoordinator mot människohandel syd.

Malmö stad har under senare år fått allt fler verksamheter som arbetar med frågan. I Malmö sker fler anmälningar än i övriga landet.

– Om det handlar om att våldet är mer utbrett i Malmö eller att vi är bättre på att få personer att anmäla och söka hjälp är svårt att avgöra. Vi jobbar alltid för att man ska känna att man har rätt att få hjälp, säger Margot Olsson.

Framöver kommer arbetet mot våld i nära relation i Malmö stad bland annat att fokusera på hedersvåld, förebyggande arbete, särskilt utsatta grupper och våldsutövare.


 Pressen är välkommen att delta på föreläsning och konferens fredagen den 25 november.

  • Föreläsningen som anordnas av Sociala resursförvaltningen med fokus på utsatta grupper äger rum på Ungdomens hus, festsalen, Skolgatan 10 B, Malmö, kl. 08.30-12.00.
  • Konferensen som anordnas av Mika Malmö i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och verksamheten Noomi om prostitution och människohandel äger rum i Länsstyrelsen Skånes lokaler på Kungsgatan 13, Malmö, kl. 08.30-12.00.


Mer information
Margot Olsson, kvinnofridssamordnare, Malmö stad, 0708-18 91 69
(föreläsning med fokus på utsatta grupper)

Lisa Green, regionkoordinator mot människohandel syd, Malmö stad, 040-34 93 54
(konferens om prostitution och människohandel)

Sara Olsson, regionkoordinator mot människohandel syd, Malmö stad, 040-34 93 55
(konferens om prostitution och människohandel)

Fakta Mika Malmö

Mika Malmö är en verksamhet i Sociala resursförvaltningen, Malmö stad. Mika Malmö vänder sig till personer som säljer eller köper sexuella tjänster eller som är utsatta för människohandel.