Skip to main content

Pressinbjudan MalmöLund

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 13:57 CET

Samarbetet mellan Malmö och Lund håller på att fördjupas och ska leda till en gemensam vision och gemensamma projekt med sikte mot bättre service till alla invånare i städerna. Den 1 mars är det uppstartsträff och media är välkomna att träffa ansvariga politiker och tjänstemän.

För att stärka utvecklingen i regionen har respektive kommunledning tagit initiativ till ett fördjupat samarbete mellan städerna. Under 2011 kommer ett gemensamt utvecklingsarbete att bedrivas inom fyra särskilt prioriterade profilområden. Varje profilområde har en politisk ordförande:

Näringslivsfrågor: Mats Helmfrid (M), Lund
Besöksnäring och evenemang: Ilmar Reepalu (S), Malmö
Utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor: Tove Klette (FP), Lund
Fysisk planering och infrastruktur: Anders Rubin (S), Malmö

Media är välkomna att intervjua de fyra ordförandena innan uppstartsträffen börjar:
Var: Katrinetorps gård, Katrinetorps allé 1
När: tisdag den 1 mars kl.17.15-17.45. Lokal: huvudbyggnaden.

För mer information om själva uppstartsträffen se bifogat program.

Kontakt:
Tove Dannestam
Utvecklingsstrateg, Malmö stad
Projektledare MalmöLund
040-34 40 88
0766-32 94 43
tove.dannestam@malmo.se 

Pressfrågor:
Karin Lindroth-Renhäll
Presschef, Lunds kommun
046-35 59 78
0734-15 09 55
karin.lindroth.renhall@lund.se

Klas Andersson
Press- och medieansvarig, Malmö stad
040-34 11 22
0708- 12 88 59
klas.andersson@malmo.se

Bifogade filer

PDF-dokument