Skip to main content

Pressinbjudan: Presentation av miljöredovisningen på konferensen Miljölägesdagen

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2019 07:00 CET

Varje år presenterar miljöredovisningen hur långt staden har nått i arbetet med de fyra miljömålen på konferensen Miljöläget i Malmö. I år äger den fullsatta konferensen rum på onsdagen den 13 februari.

Miljöläget i Malmö hålls i år på Malmömässan (konferensingången, Mässgatan 6, Malmö) klockan 8.30-12 den 13 februari. Media är varmt välkomna att delta.

Program

Välkomsttal av Simon Chrisander (L), kommunalråd för miljö och stadsbyggnad, miljönämndens ordförande

Inledning av miljödirektör Rebecka Persson

Miljöläget i Malmö - filmvisning

Hållbar utveckling i undervisningen
(Fatima Khalil, Kaltrina Behluli, Maira Khan, elever på Kryddgårdsskolan)

Storstadspaketet
(Anna Stjärnkvist och Linda Wisenborn, fastighets- och gatukontoret)

Pedagogisk Inspiration Malmö – med fokus på Malmönaturens värde
(Birger Emanuelsson och Cecilia Hansson)

Hållbara tillsammans - Ett arbetssätt för hållbar stadsutveckling
med Sege Park som testbädd

(Oscar Pelin och Juliet Leonette-Lidgren, miljöstrategiska avdelningen, miljöförvaltningen)

Fakta de fyra miljömålen

Sveriges klimatsmartaste stad År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi.

Framtidens stadsmiljö finns i Malmö Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

Naturtillgångar brukas hållbart Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

I Malmö är det lätt att göra rätt År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som i Malmö stads organisation.

Kontakt och anmälan

För anmälan om deltagande och mer information om dagen: Kontakta Sofie Hansen, miljöförvaltningen Malmö stad, sofie.hansen@malmo.se, 040-342039, 0708-919262

Pressmeddelandet har skickats ut av Marc Malmqvist, kommunikatör miljöförvaltningen, 0708-311 589.