This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Malin Bülow, Strained Resilience, 2020. Foto: Adrian Bugge
Malin Bülow, Strained Resilience, 2020. Foto: Adrian Bugge

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Shapeshifters öppnar på Malmö Konstmuseum

Den 20 mars öppnar utställningen Shapeshifters på Malmö Konstmuseum. En utställning om tillståndet för livet på jorden som väcker både oro och tilltro, och som uppmanar besökaren att tänka på nya sätt om framtiden.

Världen som vi känner den är på många sätt under omvandling. Vårt sätt att leva har bidragit till att växter och djur utrotas och växthuseffekten är på väg att för alltid förändra livet på jorden. Samtidigt pågår en parallell utveckling, där teknologiska framsteg möjliggör längre, bekvämare och friskare liv för många.

Med avstamp i shapeshiftern,en mytologisk figur med övernaturliga förmågor att ändra form och egenskaper öppnar utställningen upp för olika föreställningar om framtiden.

– I utställningen visas verk som är föränderliga till sin natur, men också verk som framkallar föreställningar om framtida scenarier långt från den värld vi lever i idag. Vi kan inte fortsätta leva som vi gör och ta framtiden för given, säger utställningens curator Anna Johansson.

Flera av verken handlar om att vi behöver ompröva våra sätt att se på liv, och hur vi behandlar det som är icke-mänskligt. Som Katja Pettersons verk Jord (2017) där hon använder sig av ett lergolv som krackelerar under våra fötter för att synliggöra människans påverkan på jorden. Eller Alma Heikkiläs verk pollen grains, fungal spores, bacteria, mycelium, cysts, algal filaments and spores, lichen, insects and their parts, plants, animal tissues, and several microorganisms (2017) som uppmanar oss att se på oss själva som en del i ett system med flera aktörer snarare än att sätta oss själva som människor i fokus. Här kan också nämnas Isabelle Andriessens verk Tidal Spill (2018) och Hot Hatching Scrapers (2020) som utforskar hur ”döda” material kan agera utan mänsklig inblandning. Som en förberedelse för nya livsformer.

– Vi vill att besökarna ska börja reflektera över den gemensamma framtiden. Det är inte längre gudarna eller några oidentifierbara personer som styr vår framtid utan våra handlingar och vårt sätt att leva. Kanske är det så att vi behöver hitta andra sätt att organisera livet än de samhällssystem vi ser idag, berättar Anna Johansson.

I utställningen utforskas flera olika idéer om framtiden och hur vi kan förhålla oss till de omfattande förändringar som går oss till mötes. Vi rör oss in och ut ur fiktionernas och myternas mångfacetterade världar samtidigt som biologi, ekologi och teknologi vävs in för att spegla olika framtidsscenarier.

– Utställningen kommer förändras över tid och vår förhoppning är att besökare ska vilja komma tillbaka flera gånger. Flera av verken i utställningen omvandlas under utställningsperioden och Malin Bülows installation Strained Resilience (2020) som aktiveras av dansare förändras från gång till gång, berättar Anna Johansson.

I utställningen finns flera nyförvärvade verk som aldrig tidigare visats vid sidan av inlån och verk från konstmuseets egen samling. De äldsta verken utgörs av en teckningsserie av Gerhard Nordström från 60-talet och ett verk av Cindy Sherman från 80-talet men tyngdpunkten ligger på verk från 2000-talet.

Utställningen stöds av Mondriaan Fund och Frame-Contemporary Art Finland

Pressvisning 19 mars klockan 10.00
Välkommen på pressvisning av Shapeshifters torsdag den 19 mars klockan 10.00 på Malmö Konstmuseum. Under pressvisningen presenterar utställningens curator Anna Johansson utställningen och Malin Bülows installation Strained Resilience aktiveras av dansare. På plats finns också flera av konstnärerna. Möjlighet för intervjuer finns efter visningen.

Fler pressbilder publiceras på Mynewsdesk förmiddag den 19 mars.

OSA gärna till Disa Torbjörnsdottir på disa.torbjornsdottir@malmo.se senaste den 18 mars.

Kort fakta
Utställningen Shapeshifters har vernissage den 20 mars klockan 17.00-19.30. Därefter pågår utställningen fram till den 9 augusti.

För frågor kontakta Disa Torbjörnsdottir, kommunikatör på 073 671 18 60 eller disa.torbjornsdottir@malmo.se

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Relaterat material