Skip to main content

Pressinbjudan: Unikt boende för missbrukande kvinnor öppnar i Malmö

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2014 09:17 CET

Snart öppnar Hasselgården i Malmö. Där kan hemlösa kvinnor över 50 med långvarigt alkoholmissbruk bo i egna lägenheter, samtidigt som de erbjuds professionellt stöd.

Boendet är unikt i Sverige eftersom det riktar sig till enbart kvinnor och de boende tillåts dricka alkohol i sina lägenheter. Hasselgården ligger i ett sekelskifteshus med tillhörande trädgård på Sofielund och är en förlängning av Lönngården, ett liknande boende som riktar sig till både män och kvinnor.

Sektionschef Lena Scheltin har arbetat flera år på Lönngården och har sedan länge sett behovet av att starta ett boende för bara kvinnor.

– Jag tror att det är bättre för missbrukande kvinnor att bo utan män. Kvinnorna kan utveckla en annan relation till varandra då. Eftersom Hasselgården bara rymmer åtta lägenheter blir det också en annan närhet till personalen, säger Lena Scheltin.

Kvinnorna på Hasselgården kommer inte att behandlas för sitt alkoholmissbruk. Däremot erbjuds de olika stödinsatser utifrån deras individuella behov och kapacitet. På dagarna kommer en socialsekreterare och en skötare att finnas till hands. 

Välkomna på öppet hus på Hasselgatan 24, Malmö (ingång från Palmgatan 18) måndagen den 10 februari klockan 13 -17.

Kontakt: Lena Scheltin, sektionschef, 0733-70 89 92
Utsänt av: Lotta Narvehed, kommunikatör, 0708 - 71 06 76