Skip to main content

Pressinbjudan: Vad gör Malmö till regionens motor?

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2011 08:00 CEST

Malmö stad arbetar just nu med att fram en ny översiktsplan (ÖP2012) som blickar två decennier framåt i tiden. För att engagera malmöborna i detta arbete arrangeras tre temakvällar i samarbete med Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU).

Temat för ikväll är: Vad gör Malmö till regionens motor?

Regionens invånare och företag lever och verkar oberoende av kommungränser. Vilka effekter kan exempelvis en ny fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland få på Öresundsregionens utveckling och samarbetet mellan Malmö och Köpenhamn?

Bland talarna finns bland annat Anders Rubin,kommunalråd (s), Sofia Öreberg, chef strategisk planering Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg stad, Ingvar Sejr Hansen, chef Center for Byudvikling Köpenhamns kommun, Mikael Stamming, direktör Öresundskomiteen och Göran Cars, professor vid avdelningen för urbana och regionala studier KTH.

Tid:
Torsdag15/9 kl. 19-20.30

Plats:
Malmö Brygghus, Bergsgatan 33, Cacaosalen

Intresset för de tre temakvällarna är stort och anmälan är fulltecknad.

Press och medier som önskar delta, kontakta projektledare för översiktsplanen Tyke Tykesson, tel: 040-342378.

Malmös nya översiktsplan: www.malmo.se/op

Program för övriga temakvällar bifogas.