Skip to main content

Pressinbjudan: ”Välkommen till framtiden – den började igår” med Företagsakademin 3.0

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2014 07:00 CET

Företagsakademin 3.0, med Malmö stad, Malmö Högskola och Malmö Företagsgrupper som huvudmän, har gått i mål. Projektet har utvecklat en metodik för att genom Corporate Social Responsibility (CSR) bidra till små- och medelstora företags konkurrenskraft. Detta i form av ökad affärsnytta och innovationsförmåga, stärkt företagskultur, tydligare värderingar och mer proaktivt ledarskap.

En oberoende expertutvärdering visar att samtliga mål har uppfyllts och att projektet haft stor, positiv och konkret effekt på de 21 deltagande företagens verksamheter. Resultaten och slututvärderingen av Företagsakademin 3.0 presenteras den 21 januari kl 9.00 på en nätverksträff på Moriskan i Folkets Park i Malmö.

Projektets övergripande mål var att göra CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling, för att därigenom bidra till ökad tillväxt, konkurrenskraft och innovationsutveckling samt även att stärka medarbetarnas individuella kompetens. Totalt har 32 olika utbildningar och 183 utbildningstillfällen, med sammanlagt 783 deltagare, genomförts. 800 personer har deltagit i åtta nätverksträffar i projektets regi. Företagsakademin 3.0 delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Vad: Företagsakademin 3.0 nätverksträff ” Välkommen till framtiden – den började igår!”

När: Tisdag 21 januari 2014, kl 09.00–13.00 (inklusive lunch, frukost serveras från kl 08.00)

Var: Moriska Paviljongen, Norra Parkgatan 2, Malmö Folkets Park

Media hälsas välkomna! För mer information om programmet, kontakta:

Cecilia Fredholm, projektledare för Företagsakademin 3.0
0768-96 30 26; cecilia.fredholm@foretagsakademin.org   

Fakta: Företagsakademin 3.0, för företag som vill växa och stärka sin konkurrenskraft genom att förena affärsnytta med samhällsnytta, pågår mellan februari 2012 och januari 2014. Projektet är ett samarbete mellan Malmö företagsgrupper, Malmö högskola och Malmö stad, och har delfinansierats av Europeiska socialfonden. Projektets totala budget är ca 7,9 miljoner kronor.