Skip to main content

Pressinbjudan: Vi arbetar för Malmöbornas trygghet!

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 08:40 CEST

Resursteam Heder och projektet Våra Liv som arbetar förebyggande mot radikalisering och våldsbejakande extremism är två nya verksamheter i Sociala resursförvaltningen. Välkommen att möta dem och 13 andra sociala insatser då Enheten för stöd och utveckling slår upp dörrarna till sina viktiga och varierande verksamheter den 25 oktober.

Plattform Malmö och Kriscentrum Malmö arbetar för att öka tryggheten för Malmöborna, men hur ser arbetet ut och vilka sociala insatser finns i Malmö stads Sociala resursförvaltning? Den 25 oktober samlas 15 verksamheter i Plattform Malmös lokaler på Djäknegatan för att presentera sitt arbete som ofta sker i samverkan med en rad andra aktörer.

Under Öppet hus presenterar vi bland annat:

  • Våra Liv – Våra Liv arbetar förebyggande mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Syftet är att fungera som stöd och kunskapsresurs för ungdomar och anhöriga i Malmö med omnejd. Representanter för civilsamhället kommer att finnas på plats under dagen.
  • Resursteam Heder – För att kunna erbjuda fler stöd och fånga upp de ungdomar som inte vågar eller har möjlighet att söka stöd har ett helt nytt resursteam startats upp. Det mobila resursteamet kommer att befinna sig på ungdomarnas arenor och ska också erbjuda stöd och agera bollplank till yrkesverksamma som möter målgruppen.
  • Kriscentrum Samtalsmottagning- Hur arbetar Malmö stad med personer som utövar våld? Malmö har en av få integrerade samtalsmottagningar i landet och ger stöd till barn, kvinnor och män, både till de som utsatts för våld och våldsutövare. Hos oss får du veta mer om det stöd vi erbjuder.
  • Stödtelefonen - Plattform Malmö tar emot samtal från de som känner oro för att en person riskerar att gå med eller redan är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse.


Media är välkommen att delta vid tisdagens Öppet hus för att träffa medarbetare och höra mer om arbetet med sociala insatser för barn, unga och vuxna Malmöbor.


Datum och tid
Tisdag den 25 oktober kl. 09.00-15.00

Plats
Djäknegatan 16, Malmö (Plattform Malmös lokaler)

Kontakt
Helena Sjöman, sektionschef, 0705-33 74 60
Mikael Wejsfelt, sektionschef, 0708-18 76 11

Utsänt av
Cecilia Lindvall, kommunikatör, 0733-60 27 11

Fakta Enheten för stöd och utveckling
Enheten för stöd och utveckling tillhör Sociala resursförvaltningen i Malmö stad. Enheten består av paraplyverksamheterna Plattform Malmö och Kriscentrum Malmö. Plattform Malmö är en samlingsplats för flera olika sociala insatser på en och samma adress. Målgruppen är ungdomar 12-21 år och deras föräldrar, brottsutsatta samt personer som önskar lämna kriminella nätverk.
Kriscentrum Malmö finns till för barn och vuxna som utsatts för, eller använder, våld i nära relation eller sexuellt våld. I Kriscentrum Malmö ingår Samtalsmottagningen, Boende, Boende heder, Koncept Karin, Kompetenscentrum mot våld i nära relationer och Resursteam Heder.