This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Pressmöte om resultatutvecklingen i grundskolan

Välkommen till ett informationsmöte där vi presenterar avgångsklassernas resultat för 2011. Vi presenterar resultaten enligt nya regler, men också de gamla för att kunna jämföra bakåt:

  1. Behörighetskrav till yrkesprogram (SV MA o EN + 5 ämnen)
  2. Behörighetskrav till högskoleförberedande program, estetiskt (SV MA o EN + 9 ämnen)
  3. Behörighetskrav till högskoleförberedande program, Natur o Teknik (SV MA o EN + 9 ämnen där BI FY o KE ska ingå)
  4. Behörighetskrav till högskoleförberedande program Ek, Hu o Samh (SV MA o EN + 9 ämnen där GE HI RE o SH ska ingå)
  5. Behöriga enligt kraven t.o.m. 2010 (SV MA o EN) 

Därefter berättar vi och svarar på frågor om resultat och skolutveckling i kommunen. 

Med på mötet:

Ana-Maria Deliv, chef avdelning på barn och ungdom, stadskontoret,

0705-554782, ana-maria.deliv@malmo.se 

Anders Malmquist, Ordf. i Utbildningsgruppen, stadsdelschef i S:a Innerstaden

0708-540208, anders.malmquist@malmo.se

Jytte Lindborg, Barn och ungdomschef i Rosengård

0733-504605, jytte.lindborg@malmo.se 

Magnus Dalberg, rektor Apelgårdsskolan           

0733-247386, magnus.dahlberg@malmo.se            

Arne Lundström, rektor Kirsebergaskolan

0702-115799, arne.lundstrom@malmo.se 

Fahrudin Zejnic, rektor Stenkulaskolan

0733-527805, fahrudin.zejnic@malmo.se

Tid: 12.45, onsdagen den 22 juni.

Plats: Kirsebergsskolan, Lundavägen 47.

För ytterligare information kontakta: Lena Englund, kommunikatör,  stadskontoret,  avd. barn och ungdom, 040-341165, 0702-447095, lena.englund@malmo.se

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt