Skip to main content

Pressvisning 17/9: Mobility week Malmö

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2016 07:40 CEST

Fri på Friisgatan under Mobility week Malmö

Den kommande veckan är Friisgatan platsen för Mobility Week Malmö - en europeisk upplysningskampanj om hållbart resande. Vi vill ha en trivsam, hälsosam och framkomlig stad. Malmö satsar därför på att skapa bättre förutsättningar för de miljövänliga trafikslagen. Syftet med Mobility week Malmö är att inspirera malmöbor att testa andra färdmedel och dessutom få möjlighet att uppleva en gata med färre bilar. Under "Mobility week" kommer Friisgatan att fungera som en arena för aktiviteter på temat ”Smart mobilitet – stark ekonomi".


Välkommen på pressvisning den
17 september, med start kl. 12:45 vid Folkets park-delen av Friisgatan.

Under Mobiltity week utformas Friisgatan till fördel för människan, i och med att vi sätter fotgängare och cyklister i fokus. Frisgatan är delvis avstängd för bilar och kommer därmed att bli mer tillgänglig för cyklister och gående. Friisgatan blir en friare, grönare och skönare gata och kommer att på olika sätt aktiveras och locka till samvaro, möten och lek.

Aktiviteter på temat ”Smart mobilitet – start ekonomi”
Friisgatan kommer att fungera som en arena för aktiviteter på temat ”Smart mobilitet – stark ekonomi". Under Mobility week kan man bland annat testa el- och lådcykel, ge sin cykel lite kärlek eller kanske cykla hem med en annan? Diskutera Friisgatans möjligheter och spana in i framtiden: hur kan Malmö se ut med spårvagn som ett nytt färdmedel genom staden? Stanna gärna kvar till det skymmer och upplev den stämningsfulla belysningen. Dessutom Cykling utan ålder, cykelskolor, mobil biovisning, barnaktiviteter och mycket mera.

Varför gör vi detta?
Malmö är en snabbt växande stad. Våra gator behöver transportera fler och fler människor och varor. Därför satsar Malmö stad på hållbara transportmedel som gång, cykel och kollektivtrafik för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Malmö stad arbetar för en levande, trivsam, hälsosam och framkomlig stad. Staden satsar på att skapa bättre förutsättningar för de miljövänliga trafikslagen och vi vill lyfta fram åtgärder som underlättar och uppmuntrar hållbara resor och transporter.

Syftet med European mobility week är att inspirera malmöbor att testa andra färdmedel och mixa hållbara transportmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. Bilar tar mycket utrymmen via såväl vägar som parkeringsplatser. Fri på Friisgatan är även ett sätt att undersöka och uppleva hur en av stadens gator kan användas annorlunda.

Dialog med boende, fastighetsägare och verksamma
Arbetet med Mobility week Malmö inleddes i dialog med näringsidkare, boende och fastighetsägare på gatan. Mycket av det som kommer att hända under veckan är ett svar på det som framkommit i dessa dialoger. Minskad biltrafik, mer grönska, effektbelysning och fler cykelställ, för att nämna några.

Bilfria dagen den 22 september
Mobility Week avslutas med den "Bilfria dagen", som vi hoppas kommer att ge avtryck i hela Malmö. Denna dag uppmuntrar vi alla som har möjlighet att ställa bilen och istället välja ett mer hållbart resande som kollektivtrafik, gång eller cykel.

Under den ”Bilfria dagen” vill vi att malmöborna ska få uppleva ett Malmö med färre bilar och en lugnare och skönare stadsmiljö.

Kontakt:
Maja Manner
Projektledare Mobility Week
Malmö stad, gatukontoret
Mail: maja.manner@malmo.se
Mobil: 0704-646726

Olof Rabe
Projektsamordnare, Dialogenheten
Malmö stad, gatukontoret
Mobil. +46 709 63 08 31
Mail: olof.rabe@malmo.se