Skip to main content

Prestigefyllt pris för stadsutveckling i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 16:08 CEST

Jan Inghe-Hagströms belöning 2010 tilldelas förre stadsbyggnadsdirektören i Malmö, arkitekt Mats Olsson och nuvarande stadsbyggnadsdirektören i Malmö, arkitekt Christer Larsson för deras engagerade och kreativa arbete och ledarskap i utvecklingen av Malmö stadsbygd och de processer genom vilka denna utveckling sker.

I belöningen ingår en summa på 10 000 kronor till vardera.
Fondens syfte är att med stipendier stimulera utvecklingen hos yngre stadsbyggare. Fonden kan dessutom, när så befinns lämpligt, dela ut Jan Inghe-Hagströms Belöning för särskilt förtjänstfulla insatser i svenskt stadsbyggande.

Fonden, som förvaltas av Konstakademien, delar nu, för första gången, ut belöningar och stipendier till ett sammanlagt värde på 120 000 kr.

För ytterligare information kontakta:
Informationschef Malmö Stadsbyggnadskontor Göran Rosberg, 343679
goran.rosberg@malmo.se