Skip to main content

Programmet är nu klart för årets viktigaste

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 15:32 CEST

20-21 november är Malmö stad med och arrangerar mässan "Sverige Mot Narkotika - Mobilisera där du är".

Konferensen är en återkommande nationell manifestation för svensk narkotikapolitik och den 6:e i ordningen. Mässan är Sveriges viktigaste mötesplats med byte av forskning och erfarenhet för alla de som på olika sätt arbetar mot narkotika och andra droger.

Ny spännande internationell och nationell forskning kommer att presenteras. Bland annat presenteras CAN en ny undersökningen av ungdomars drogvanor i olika åldrar. Narkotikasituationen är i allra högsta grad beroende av vad som sker i vår omvärld. Intressanta internationella utblickar kommer göras med föreläsare från bla Ryssland, Ohio USA , Wales och från våra nordiska grannländer.

-Med årets mässa vill vi försöka att attrahera allmänheten till mässan. Temat för årets mässa är ”Mobilisera där du är” och det handlar om att visa hur alla berörs av narkotikaproblematiken och behövs i det förebyggande arbetet. Vi vill med årets mässa få upp ögonen för att det inte bara handlar om att agera utifrån yrkesrollen inom tull, polis, kriminalvård och socialtjänst, utan att reagera och agera som förälder, granne, vän och föreningsmedlem. Utställningen kommer vara öppen och gratis för alla besökare säger Solveig Jansson, projektledare för årets mässa.

Huvudarrangör för årets mässa är Mobilisering
mot narkotika under ledning av Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare. Övriga arrangörer av är Malmö stad, Stadens Folkhälsoinstitut, BRÅ, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, Tullverket, Kriminalvården, ECAD, Polisen, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse och Myndigheten för skolutveckling.

Program finns på www. sverigemotnarkotika.se. För mer information kontakta gärna mässkansliet, projektledare Solveig Jansson 040-342441, 0734-233565 eller solveig.jansson@m almo.se