Skip to main content

Radhus möjliggör boendekarriär i Rosengård

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 15:58 CET

Malmö behöver fler bostäder och Rosengård behöver utvecklas och kompletteras med fler boendeformer. Därför utreds nu möjligheterna att bygga radhus vid Botildenborgs vattentorn på Rosengårdsfältet. Det beslöt stadsbyggnadsnämnden på torsdagen.

Marken har sedan tidigare reserverats åt Skanska/Bo Klok, som planerar att bygga 44 radhus tänkta som bostadsrätter. Bo Kloks koncept är att bygga till ett lågt pris som innebär att fler har råd att äga sin bostad. Förutsättningarna att göra boendekarriär i Rosengård behöver förbättras och fler Rosengårdsbor ska ges möjlighet att köpa sin bostad utan att behöva flytta från området. Radhusen kommer att skapa nya möjligheter både för inflyttning och omflyttning.

– Äntligen kan det åter byggas bostäder i Rosengård och det är kul att det sker på ett sätt som skapar blandning i bostads- och ägarformer. Det här är resultatet av ett gediget visionsarbete och min förhoppning är att fler bostadsbyggare får upp intresset, säger Karolina Skog (MP), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Bostadsrättsradhus, till ett överkomligt pris, är något som många familjer efterfrågar. Nu byggs sådana i anslutning till ett av Rosengårds grönområden, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Enligt den preliminära tidsplanen ska detaljplanen ut på samråd i april, då berörda får tycka till, för att antas i december 2016.

För mer information, kontakta:
Karolina Skog 0734-26 44 64
Sofia Hedén 0703-56 41 68
Frida Roijer, pressekreterare, 0768-70 52 57

(Ärende 19)