Skip to main content

Räddningstjänsten tar plats i Brottsförebyggande rådet

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 12:35 CEST

Malmö 2009 04 24

Nu tar också räddningstjänsten plats i Brottsförebyggande rådet i Malmö. En representant för Räddningstjänst Syd är från och med idag med som adjungerad ledamot i rådet, där det sedan tidigare också finns representanter för exempelvis polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården.

Brottsförebyggande rådet hade förlagt sitt sammanträde på fredagen till Räddningstjänstens nya lokaler på Rosengård, lokaler som bland annat ska fungera som mötesplats för ungdomar i stadsdelen, där de kan träffa och prata med räddningstjänstens personal.

Brottsförebyggande rådets medlemmar fick vid sammanträdet också en redogörelse för hur räddningstjänsten ser på de problem som personalen upplever i samband med utryckningar till vissa delar av Rosengård.

- Polisen, kommunen och räddningstjänsten har redan idag ett bra samarbete, ett samarbete som vi vill utveckla ytterligare och det här är ett sätt, säger ordföranden i Brottsförebyggande rådet i Malmö, kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

- När det gäller attackerna på polisen och räddningstjänstens personal i samband med bränderna så ser vi oerhört allvarligt på det som händer, säger hon.

- Självfallet vill vi ha ett så nära samarbete som möjligt med alla parter som kan vara med och påverka situationen till det bättre, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh 040 34 10 14 eller 0768 51 97 48