Skip to main content

RÄTTELSE: Bostadsbristen ökar men uteliggarna minskar

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 15:09 CET

Malmö 2011 11 01

Bostadsbristen i Malmö gör att antalet hemlösa ökar. Samtidigt minskar antalet uteliggare i staden. Det visar den kartläggning som Malmö stad gjort.
Kartläggningen visar att antalet hemlösa har ökat från 900 personer till 1039 personer sedan förra året och att det framförallt är ensamstående utan barn som ökar mest. Hemlösheten ökar i sju av Malmös stadsdelar, den största ökningen har Rosengård med 56 procent fler hemlösa medan den minskar i Västra Innerstaden, Hyllie och Oxie. Den enskilt största orsaken till hemlöshet uppges vara bristande förankring på bostadsmarknaden.

Stadsdelarna uppger att nästan en tredjedel inte har någon känd individuell problematik som kan utgöra ett hinder för att få bostad. Istället är den huvudsakliga anledningen till deras hemlöshet bristen på bostäder till en rimlig kostnad. 17 procent bedöms ha någon form av individuell problematik, men sannolikt skulle även merparten av dessa få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden om det fanns tillräckligt med bostäder.

Antalet barn i hemlösa hushåll följs upp månadsvis men årets kartläggning visar att antalet ökat med 44 stycken. Det är framförallt stadsdelen Rosengård som har flest barn i hemlösa hushåll. Där har antalet fördubblats sedan förra året.

I budgeten för 2011 är ett av målen för Malmö stad att den socialt betingade hemlösheten ska minska. Årets kartläggning visar att den socialt betingade hemlösheten har minskat procentuellt från 60 procent till 51 procent. Det märks inte minst på att antalet uteliggare är det lägsta sedan kartläggningarna började, 18 personer.

En analys av kartläggningen kommer att presenteras för vård- och omsorgsberedningen i december. Resultatet av kartläggningen och analysen används i kommunens fortsatta arbete för att minska antalet hemlösa.  

– Vi försöker på olika sätt att förebygga genom att exempelvis förhindra vräkningar, samtidigt som vi satsar på att hitta långsiktiga lösningar för dem som redan har hamnat i hemlöshet, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

– Jag är glad att Malmö stads arbete för att minska den socialt betingade hemlösheten har gett resultat men saknar handlingskraft från regeringen. Vi är inte ensamma om att ha stor bostadsbrist och tydliga effekter av EBO-lagen.

– Vi måste hitta rätt insatser för de olika gruppernas behov. För människor med missbruk och psykisk sjukdom finns det avsatta pengar till att jobba med ”Bostad först” och ACT-team under kommande år, säger Carina Nilsson.

 

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 0702-46 50 38

Anna Andersson, politisk sekreterare, 040-34 11 86

Karin Andersson, utvecklingssekreterare, 040-34 40 89

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

 

I den bifogade filen finns en sammanställning av hemlöshetssiffrorna.