Skip to main content

Rapport om kemikalier i varor hos byggvarubutiker

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 16:30 CET

Under hösten 2015 undersökte miljöförvaltningarna i Malmö, Stockholm, Göteborg och Helsingborg några utvalda byggbutiker. Undersökningarna visade att några varor innehöll ett farligt ämne och att byggbutikkedjornas huvudkontor har koll på sitt ansvar vad gäller information och dokumentation.

Miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm, Malmö och Helsingborg samarbetar kring kemikalietillsyn med fokus på kemikalier i varor. Senaste gemensamma tillsynen hösten 2015 satte byggbutiker i fokus. Totalt besöktes 26 butiker som har ett brett sortiment av byggvaruprodukter. Nu är resultaten sammanställda i en rapport.

Varor innehöll förbjuden kemikalie
I undersökningen analyserades varor som kunde misstänkas innehålla begränsade eller förbjudna halter ftalater, kortkedjiga klorparaffiner och/eller bromerade flamskyddsmedel. Några butiker hade varor som innehöll förbjudna kortkedjiga klorparaffiner. Butikerna tog bort dessa från försäljning efter analyserna.

Byggbutikerna får information om varornas innehåll från leverantörerna
De flesta butiker känner till att det finns regler om kemikalier i varor och den så kallade informationsplikten (att om kunden frågar om en varas kemikalieinnehåll, så ska butiken kunna svara inom 45 dagar). Många butiker förlitar sig på sina huvudkontor som sköter inköp och kontakt med leverantörer. Endast 12 procent av butikerna ställer krav på leverantörerna med skriftliga avtal som reglerar kemikalieinnehållet i varorna.

- Byggbutikers inköpsavdelningar har ganska bra koll på kemikalieinnehåll i varor, men det vore väldigt bra om personal i butikerna hade det också, säger Ellinor Josefsson, miljöinspektör på miljö- och hälsoskyddsavdelningen på miljöförvaltningen i Malmö.

De flesta byggbutikers leverantörer förser butikerna med dokumentation att varorna inte innehåller ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen.


För ytterligare information kontakta miljöinspektör Ellinor Josefsson, Miljöförvaltningen, Malmö stad, 040-34 08 33, ellinor.josefsson@malmo.se.

Stockholm: Maria Oldén 08-508 27 495 Maria.olden@stockholm.se

Göteborg: Ulrika Siemers 031-368 38 34 ulrika.siemers@miljo.goteborg.se

Helsingborg: Helena Carnerup, 042-105035, helena.carnerup@helsingborg.se

Utskickat av: Kommunikatör Eva Klamméus, Miljöförvaltningen, Malmö stad tel 0704-34 48 56.