Skip to main content

Redogörelse av JobbMalmös statistik gavs till Servicenämnden

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 15:56 CEST

På tisdagseftermiddagen den 25 juni 2013 hölls ett extrainsatt sammanträde för Servicenämnden. Detta med anledning av att diskussion uppkommit kring Jobb Malmös statistik. Vid sammanträdet gavs en grundlig redogörelse för JobbMalmös statistik - hur mätningarna gått till, vad statistiken avser och hur den följts upp.

JobbMalmö har gjort noggranna och fördjupade uppföljningar av effekten av deltagandet i Servicepatruller och JobbFörst under 2012.

Under perioden januari till december 2012 gick 69 personer vidare till arbete efter att de varit visstidsanställda inom Servicepatruller. 7 personer gick vidare till arbete efter att de varit visstidsanställda inom JobbFörst. Totalt gick alltså 76 personer vidare till arbete, utav de 127 personer som var engagerade inom Servicepatruller eller JobbFörst under 2012.

Med arbete menas i JobbMalmös statistik att man som visstidsanställd deltagare inom Servicepatrull eller JobbFörst avslutat visstidsanställningen och sedan gått vidare till en anställning hos en arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden. 
De olika avslutskoder för arbete som används i verksamheterna inom JobbMalmö, Servicepatruller och JobbFörst följer de direktiv och riktlinjer som finns och är gemensamma för Malmö stads arbetsmarknadsinsatser. Koderna finns i det gemensamma administrativa datasystemet Procapita och är Arbete Heltid, Arbete deltid, Mer eller mindre än 6 månader.

Då det förekommit uppgifter om att JobbMalmös redovisning av statistik skulle vara tveksam, har det gjorts en noggrann uppföljning av effekterna av deltagandet i Servicepatruller och JobbFörst under 2012. Uppföljningen har utförts av personer som inte varit kopplade till de berörda verksamheterna. I de fall deltagare inte gått att nå, har arbetsgivaren för den aktuella anställningen kontaktats. JobbMalmö har också kontaktat aktuell arbetsgivare i de fall deltagare uppgivit att han/hon inte arbetar kvar. Detta har gjorts för att klargöra arbetsgivarens syn på varför anställningen avslutats. Följaktligen har uppgiften om arbete kontrollerats mot deltagaren eller arbetsgivaren och i vissa fall både och.

För mer information om JobbMalmös statistik, kontakta:
Monika Herstedt, tf ställföreträdande chef JobbMalmö, tfn: 040-34 46 02

Gunnar Bergström, tf chef för avdelningen för integration och arbetsmarknad, Stadskontoret, tfn: 040-34 40 34