Skip to main content

Reepalu ordförande i EU-utskott för klimatfrågor

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 12:20 CET

Malmö 2010 02 11

Vid lunchtid i dag den 11 februari valdes Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu till ordförande i Regionkommitténs nya utskott för klimatförändringar och energi, ENVE-utskottet. Valet ägde rum i Bryssel, där Regionkommittén samlats för sitt första sammanträde under den nya mandatperioden.

Vi har i Malmö arbetat i många år med hållbar stadsutveckling och blivit en förebild för resten av Europa. Jag är självklart mycket stolt och glad över att nu ha fått förtroendet att leda arbetet i Regionkommitténs klimatutskott, säger Ilmar Reepalu (S).  

Regionkommittén är ett EU-organ som har som uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Den består av 344 politiker från EU:s 27 medlemsländer och är en viktig kanal för att påverka kommissionen, parlamentet och rådet. I och med Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, har Regionkommittén fått en väsentligt tyngre roll inom EU:s lagstiftningsprocess.

Under 2010 ska ENVE-utskottet arbeta med bland annat energisäkerhet, åtgärder mot klimatförändringarna och energieffektivitetsmål vid bostadsbyggande. Man ska också vara med om att bestämma den lokala och regionala nivåns roll i en framtida europeisk miljöpolitisk ram.

Efter att klimatmötet i Köpenhamn havererade är det ännu viktigare vad som sker i EU:s städer och regioner. Jag ska arbeta för att påverka EU-kommissionen så att den stärker förutsättningarna för att lokalt och regionalt ta itu med klimatfrågan, säger Ilmar Reepalu (S).  

 

Kontaktpersoner 

Ilmar Reepalu, 0705-14 02 91

Julia Janiec, stabschef, 0705-97 07 47

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16